,

REHIDRAN 

Ivančić i sinovi

20 tableta Rehidran je mešavina glukoze i elektrolita namenjena za pripremanje rastvora kojim se organizmu nadoknaĊuju minerali i voda izgubljeni prolivom, povraćanjem ili opekotinama. Rastvor se priprema rastvaranjem sadržaja kesice u 500 ml prokuvane

2.160,00 RSD

Za nadoknadu tečnosti i elektrolita

Šta je Rehidran?
Rehidran® je mešavina glukoze i elektrolita namenjena za pripremanje rastvora kojim se
organizmu nadoknaĊuju minerali i voda izgubljeni prolivom, povraćanjem ili opekotinama.
Rastvor se priprema rastvaranjem sadržaja kesice u 500 ml prokuvane i do sobne temperature
ohlaĊene vode. Pripremljeni rastvor se može koristiti 24 ĉasa.

Rehidran
– Prašak za oralni rastvor za nadoknadu teĉnosti i elektrolita
– Aroma jagode
– Dijetetski proizvod

Rehidran je optimalna kombinacija glukoze i elektrolita za pripremu rastvora kojim se nadokanđuju minerali i voda izgubljena prolivom, povraćanjem ili opekotinama.

Područje primene:

U slučaju dijareje ili povraćanja najvažnije je, posebno kod dece, organizmu nadoknaditi izgubljenu tečnost i minerale, što se može učiniti upotrebom preparata REHIDRAN®, novog rastvora za rehidrataciju, koji se može nabaviti u bolje snabdevenim apotekama. Preporučuje se za nadoknadu tečnosti i elektrolita kod želudačno-crevnih bolesti praćenih prolivom ili povraćanjem, opekotina, kao i za prevenciju dehidracije .
Ovaj preparat je formulisan u skladu sa najnovijim preporukama SZO (Svetske zdravstvene organizacije), a priprema se rastvaranjem sadržaja kesice u 500 ml prokuvane i do sobne temperature ohlađene vode.

Kada se Rehidran® upotrebljava?
Rehidran® se primenjuje kod lake ili srednje teške dehidriranosti organizma, kada je oralnim
putem moguće ponovo uspostaviti i održavati normalnu hidraciju.
Osobama sa povišenim krvnim pritiskom, srĉanim oboljenjima, edemima, dijabetes melitusom se
savetuje da uzimaju Rehidran® iskljuĉivo pod lekarskim nadzorom.
Rehidran® ne treba uzimati kod postojećeg oštećenja bubrega, hiperkalemije, alkaloze i
preosetljivosti na bilo koji sastojak preparata.

 

Kako se Rehidran® upotrebljava?
Odrasli i deca: 1 kafena kašika ili 1 gutljaj rastvora u intervalima od nekoliko minuta, do
uspostavljanja normalne hidracije, zatim prema potrebi. Uobiĉajeno se tokom perioda od 24 ĉasa
unese 1 – 3 l rastvora.
Ukoliko se u toku 24 sata ne uspostavi adekvatna rehidracija, potrebno je potražiti savet lekara ili
farmaceuta.

 

Mere Opreza:
U sluĉaju nemogućnosti gutanja, lekar može primeniti rastvor i putem sonde.
Ĉuvati na sobnoj temperaturi, na suvom mestu, van domašaja dece.
Ne koristiti proizvod po isteku datuma oznaĉenog na pakovanju.

Način upotrebe:

Rastvor se priprema rastvaranjem sadržaja kesice u 500 ml prokuvane i do sobne temaparature ohlađene vode. Ovako pripremljen rastvor može se koristiti 24 sata. U prvih 4-6 sati, primenjuje se u količini koja zavisi od stepena dehiracije organizma:
– Odojčad (1-12 meseci): 50-100 ml/kg telesne težine
– Predškolska i školska deca: 50-150 ml/kg telesne težine
– Odrasli: 20-40 ml/kg telesne težine
Nakon uspostavljanja normalne hidracije, primenu rastvora treba nastaviti dozom održavanja: 10 ml/kg telesne težine. Uobičajno je tokom perioda od 24 časa uneti 1-3 l rastvora. Ukoliko se u toku peridoa ne uspostavi adekvatna rehidracija, potrebno je potražiti savet lekara ili farmaceuta.

 

Pakovanje: 20 tableta

Šifra proizvoda: 128711p Kategorije: , Oznake: ,
Težina 0.1 kg
brands

Ivančić i sinovi