Uslovi korišćenja

KORIŠĆENJE WEB SHOPA E-APOTEKA OBAVEZUJE TE SE USLOVIMA I ODREDBAMA ODREĐENIM U OVOM TEKSTU. UKOLIKO TO NE ŽELITE NE BISTE TREBALI KORISTITI WEB SHOP.

2. Tačnost informacija

Usled ažuriranja najnovijim proizvodima sa informacijama, prihvatite i molimo Vas uzmite u obzir da informacije na ovom web sajtu mogu biti nepotpune, zastarele ili netačne. Razlozi za to proističu zbog načina na koji se web sajtovi memorišu, kopiraju i preuzimaju.

Informacije na ovom WEB Shop-u su namenjene da informišu, dopune i približe proizvode širokom krugu korisnika posredstvom internet media. Ove informacije nisu zamena za stručna mišljenja vašeg lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika u ovoj oblasti stručnosti.

Za sve proizvode preporučijemo da prvo morate konsultovati Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko niste sigurni u vezi uzimanja, korišćenja, davanja i upotrebe određenog proizvoda, a ne oslanjati se na isključivo na bilo kakvu informaciju preuzetu sa ovog WEB Shop-a.

Stoga Vas molimo da uvek pročitate uputstvo za upotrebu o bilo kojem kupljenom proizvodu i da se pridržavate navedenih informacija proizvođača.

Korišćenje bilo kojih od ovih proizvoda je bezbedno, korisno, podobno, ili efikasno za Vas ili bilo koga drugog u saglasnosti sa onim što je proizvođač istakao u svojoj deklaraciji.

Mi ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost i nemarnost, za sadržaj ove web stranice, za preuzimanje podataka i prodaju proizvoda preko njega, sve do maksimalne mere dozvoljene od strane relevantnog zakona po kojem bilo koji postupak koji se tiče naše odgovornosti za sadržaj, preuzimanje (download) ili kupovinu proizvoda bio osnovan.

Izuzima se bilo kakva odgovornost za bilo kakav nemar, namerno delo ili propust ili bilo kakvu neizvršenu isporuku bilo koje robe ili usluge (u celosti ili delom) od strane bilo koje osobe ili kompanije koja se reklamira na našem WEB Shop-u ili ima link koji ga povezuje sa ovim web sajtom.

Bilo koji odnosi prema ljudima ili kompanijama su izvan opsega našeg ugovornog odnosa i Net Logist neće biti uključen u bilo kakve ugovore koje možete imati sa ovim trećim licima.

Izuzima se bilo kakva odgovornost za porudžbine primljene od, ili isporučene osobama mlađim od 18 godina.

Ne daju se nikakve garancije za prikaz tačnosti bilo kojeg dela prikazanih proizvoda na našem web sajtu, ili kvalitetu, ili pak podesnosti proizvoda za svrhu ili usluge koje su ponuđene od strane bilo koga ko se predstavlja na našem web sajtu ili ima link povezan sa drugim web sajtom preko našeg sajta.

Korišćenjem ove stranice, Vi potvrđujete da ste pročitali i razumeli naš izuzetak od odgovornosti.

Poverljivost i privatnost naših potrošača i korisnika ovog WEB Shop-a je od najveće važnosti za nas.
Net Logist u potpunosti podleže svim principima dobre zaštite informacija posetilaca portala.

Sve Vaše lične informacije služe isključivo za obradu Vaše porudžbine i neće biti dostavljene trećim licima.

Informacije koje su neophodne, skupljaju se od Vas, i koristie se isključivo za obradu porudžbine, kako bi se osigurali da Vam pružamo traženu uslugu, kao i za naše sopstvene interne podatke pri obradi istih.

Uz Vašu saglasnost, Vaši lični registrovani podaci mogu poslužiti za povremenu ili redovnu dostavu informacija u vezi sa našom politikom poslovanja, novostima i obaveštenjima.
Prilikom obrade porudžbine, traže se sledeći podaci:
– Ime i prezime
– Adresa
– Kontakt telefon
– e-mail – posredstvom kojeg se vrši registacija i potvrda korisnika.

Ovo je minimalna količina informacija koja je uobičajena i potrebna da bi Vi bili u mogućnosti da izvršite kupovinu, i da Vam se može izvršiti isporuka.

Prilikom registracije Vi birate Vaše korisničko ime ( username ), i lozinku ( password ), koje ćete koristiti za logovanje na našem WEB Shop-u. Vaše korisničko ime može biti Vaš nadimak ili slično, dok Lozinka kojom potvrđujete Vaš identitet, služi za autentičnost vašeg prisustva svaki put kada se ponovo obratite na portal www.e-apoteka.rs za ponuđene usluge, i ulogujete na naš WEB Shop.

Takozvani Cookies se koriste kao pomoć od strane sistemskih software za web sajtove, tako da mogu da prepoznaju korisnika koji je prethodno već posećivao taj isti web sajt. Oni takođe mogu zapamtiti informaciju Vašeg korisničkog imena i lozinke koje ste prijavili na našem WEB Shop-u. Većina web čitača automatski dozvoljavaju cookies. Ako ne zelite da prihvatite cookies, trebali bi ste pročitati informaciju koja dolazi zajedno sa vašim čitačem-softverom, da bi videli na koji način Vi možete sistemski isključiti cookies kod Vas, na Vašem računaru.

Zapravo, radi se o odomaćenom načinu rada savremenih portala, tako da ako ste redovan posetilac, software Vas automatski prepoznaje, i olakšava Vaš pristup.

Poverljivost vašeg korisničkog imena, (USERNAME), lozinke (PASSWORD) i drugih poverljivih informacija koje su u vezi sa vašim pristupom na ovaj WEB Shop držite u tajnosti i nemojte ih davati na uvid trećim licima.

Imajte isti pristup tajnovitosti, kao prema drugim ličnim podacima, ili podacima o Vašoj platnoj kartici, ukoliko je posedujete.

Ukoliko posumnjate ili postanete svesni da je neka neovlašćena osoba došla do informacije o Vašim podacima, korisničko ime, ( USERNAME ), lozinka ( PASSWORD ), ili drugim poverljivim informacijama u vezi sa Vašim pristupom na ovaj WEB Shop, molimo Vas da nas odmah i neizostavno kontaktirate.

Dok se ne primi ova vrsta obaveštenja sa Vaše strane, Vi se smatrate odgovornim za dela drugih koji su korisitili Vaše korisničko ime, ( USERNAME ), lozinku ( PASSWORD ), ili druge Vaše poverljive informacije.

Sadržaj ovog WEB Shop-a, u celosti, uključujući dizajn, tekstove, grafičke prikaze, oznake, sličice ikonica, slike, audio klipove i LOGO, su Autorsko pravo Net Logist; koji su blagovremeno i dobro pravno zaštićeni.

Bilo kakvo korišćenje materijala sa ovog WEB Shop-a, uključujući reprodukciju za komercijalne svrhe, modifikacije, distribuciju, ponovno izdavanje, prenos, izlaganje ili izvođenje – bez prethodne pismene dozvole od strane Net Logist je striktno zabranjeno.

Nijedan elektronski deo ovog WEB Shop-a ne sme biti kopiran ili reprodukovan u bilo kom obliku, niti reprodukovan na bilo kom drugom web sajtu, niti preuzet, odnosno prenet na drugi elektronski ili digitalni oblik, u delu ili celini.

Privremene kopije su jedino dozvoljene za samu svrhu čitanja sadržaja ovog web portala i upoznavanja sa osnovnim istaknutim podacima o proizvodima.

Pripremljene fotografije proizvoda, obrađene su za prikaz na internetu, kao mediju koji je dostupan širokom broju korisnika. Prikaz boja svih proizvoda, može da varira od prave boje istih proizvoda, koji mogu nastati usled razlika u kvalitetu i tehničkim osobinama monitora na kojima se vrši prikaz.

Istaknute cene proizvoda su važeće cene. Ujedno, to su dnevno aktuelne i važeće prodajne cene za naručene proizvode, istaknute i pravilno uočljive.Prikazane cene važe u trenutku Vaše porudžbine. Sistemski je onemogućeno da dođe do promene cena u samom trenutku vaše porudžbine. Cenu koju vidite istaknutu pored proizvoda, biće cena koju plaćate.Cene proizvoda menjaju se s vremena na vreme, u skladu sa poslovnom politikom i tržišnim okolnoastima.

Sve cene su prikazane sa obračunatim PDV porezom od 20% u Republici Srbiji.

Za preuzetu robu vršite plaćanje ”po pouzeću”, tj. u trenutku kada preuzimate robu.U procesu je otvaranje plaćanja posredstvom platnih kartica, On-Line plaćanje, koje je savremeno i prisutno svuda u svetu.

Kako se radi o proizvodima koji su jasno i nedvosmisleno predstvaljeni, a podložni su otvaranju od strane korisnika, i oštećenju, funkcija Povraćaja proizvoda nije dostupna.

Pogrešno isporučeni proizvodi biće zamenjeni bez dodatnih troškova.

Isporuka proizvoda vrši se u okviru teritorije Republike Srbije, a za ostale zemlje uz napomenu i naknadno obračunate troškove dostave.

Proizvodi se dostavljaju u vremenskom roku koji ste naveli ili po automatizmu i pravilu dobrog domaćina – odmah po obradi. Sve porudžbine biće obrađene i isporučene u istom ili sledećem random danu. Za ovaj deo poslovanja, mi se oslanjamo i koristimo usluge POST EXPRESS servisa: “Danas za Sutra”.

JAVNO PREDUZEĆE ZA PTT SAOBRĆAJ ”SRBIJA”, nudi servis poznat kao POST EXPRESS, i vrši isporuku na celoj teritoriji Rebublike Srbije.
Troškovi pakovanja uračunati su u isporuku i oni nisu prikazani u računu kao posebna stavka već se vide kao trošak dostave.

UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE tačno je izračunat i jasno prikazan na krajnjem koraku za odobrenje plaćanja, pri obradi porudžbine.

Za porudžbine izvan teritorije Republike Srbije:

Proces naručivanja nije automatizovan, i potrebno je naknadno se obratiti na INFO mail.

Troškovi isporuke biće naknadno obračunati i stavljeni Vama na uvid i odobrenje pre slanja pošiljke.

U tom slučaju plaćanje izvršiti posredstvom dostavljenih instrukcija za plaćanje, na posebno Vama dostavljeni account, za tu svrhu.

Net Logist dostavlja svojim korisnicima novosti i obaveštenja posredstvom e-mail poruka minimum jedan put mesečno.

Ukoliko ne želite da primate ove promotivne informacije, dostavite e-mail sa vašeg mail accounta (sa Vašeg prijavljenog maila), sa naslovom „UNSUBSCRIBE“ (ukidanje povremenih informacija).

WEB Shop je usaglašen sa poslovnom orijentacijom i načinom korišćena ove vrste Internet medija, za zadovoljavanje ovih uslova i potreba korisnika.

Način informisanja o proizvodima u svemu je usaglašen prema pozitivnim odredbama važećih Zakona u Republici Srbiji.

Ukoliko bilo koji deo ovih Opštih uslova korišćenja, iznetih i predstavljenim u ovom tekstu, može biti u suprotnosti i opovrgnut od strane nekog nadređenog autoriteta, da je protivurečan, nevažeći, nelegalan ili neprimenljiv u bilo kojoj meri, takav uslov biće izuzet iz ostatka uslova.

Ostatak Opštih uslova korišćenja biće u primeni i svojom validnošću biće korišćen u potpunoj meri, kao i usaglašen sa važećim Zakonima u Republici Srbiji.

Na kraju…ako imate dodatno pitanje, ukoliko Vam se ukaže nejasnoća ili Vam je nužno pojašnjenje u vezi sa funkcionisanjem ovog WEB Shop-a, slobodno uputite mail na koji će vam biti blagovremeno odgovoreno:

info@e-apoteka.rs

Naručivanje proizvoda preko WEB Shop-a je brzo, pouzdano i veoma jednostavno.
Prvo je potrebno da pregledate proizvode koji se nude. Potom da se informišete se o nameni, ceni i opisu.
Kada želite da nešto poručite i kupite, jednostavno kliknete na dugme: u Korpu, i željeni proizvod biće dodat u Vašu virtuelnu potrošačku korpu.
Kada ”šetajući” i razgledajući proizvode koji su izloženi završite sa kupovinom, pritiskom na dugme: Korpa, dobijate kompletan uvid u ono što ste odabrali, kao i ukupnu cenu i količinu odabranih proizvoda.

– Ove proizvode još uvek niste kupili –

Oni su samo odabrani i nalaze se u vašoj virtuelnoj korpi.
Zapravo, kao da se šetate u supermarketu, razgledate, odabirate i kupujete šta želite.

Kada je vaša kupovina završena, i izabrali ste šta sve želite, potrebno je otići na kasu.
U ovom koraku, sistem vas pita da li ste registrovani korisnik ili novi korisnik.

Zašto je to važno?

Ako ste već ranije bili korisnik našeg WEB Shop-a, sistem će nakon Vaše prijave sa korisničkim imenom ( USERNAME ) i lozinkom ( PASSWORD ), potvrditi Vašu identifikaciju, i uputiti Vas dalje u četiri koraka, neophodna za plaćanje.
Ako ste novi korisnik, tj. prvi put kupujete neki od proizvoda na našem WEB Shop-u potrebno je da se registrujete.

Dalje pratite uputstva forme za unos podataka.
Potrebno je da unesete: ime, prezime, adresu za plaćanje ili isporuku i sl.
Sva polja obeležena ”crvenom zvezdicom” su neophodan za unos kako bi vaša registracije bila kompletna i potpuna.

NAPOMINJEMO da Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni za drugu svrhu niti prosleđeni trećim licima, i biće korišćeni isključivo za obradu porudžbine.

Kada završite unos ovih podataka kreira se automatski sistemski mail, koji će biti poslat na Vašu prijavljenu elektronsku adresu radi dodatne sigurnosti i potvrde, Vama na autorizaciju.

Zašto je to važno?

Prvo, kako bi se Vi i zaista registrovali i završili sa potvrdom autentičnosti podataka, i potvrdili vašu nameru o registraciji.

Drugo, na taj način se sprečava svaka moguća zloupotreba Vašeg imena, ili Vaših podataka, da npr. neko drugi registruje Vas pod Vašim imenom, i da koristi Vašu e-mail adresu za dalju komunikaciju sa WEB Shop-om.

Treće, potrebno je da otvorite i pročitate ovu novu elektronsku poruku koja je prosleđena Vama, na Vaš prijavljeni e-mail, i da sledeći uputstva, potvrdite registraciju.

Zapravo, radi se o takozvanom, “verifikacionom mail-u“.

Nakon ovog koraka, Vi ćete biti i zvanično registrovan korisnik e-apoteka WEB Shop-a.
Svaki put u buduće kada budete želeli da nešto kupite, treba da koristite vaše korisničko ime i lozinku.
Ove podatke držite u tajnosti.

U buduće, svi podaci iz narudžbenice, automatski će biti prosleđeni uvek na Vaš e-mail.
Bez e-maila nije moguće napraviti narudžbenicu.

U slučaji kad proizvode plaćate pouzećem, Mi zadržavamo pravo da Vas naknadno kontaktiramo, kako bi nedvosmisleno potvrdili Vašu nameru za isporuku proizvoda. Ovaj korak takođe nije neophodan, ako ste Vi korisnik koji je već kupovao i više puta koristio ove usluge sa našeg WEB Shop-a.

Na Vašu e-mail adresu dobijate detalje o kupljenim proizvodima, sa svim neophodnim pratećim informacijama, kao i račun za pružene usluge.

UŽIVAJTE U NAŠOJ PONUDI…U SLOBODNOJ I DISKRETNOJ KUPOVINI

Vaš e-apoteka Team