Uslovi korišćenja

e-apoteka

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Internet prodajno mesto online portala e-apoteka je vlasništvo Net Logist d.o.o.

Net Logist Vam puža mogućnost pristupa svim informacijama objavljenim na portalu e-apoteka.
Na portalu e-apoteka možete slobodno i detaljno pregledati ponudu bilo da ste registrovani posetilac, sa osnovnom idejom: Prevencija, Edukacija, i na kraju bez obaveze da nešto kupite.

Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja zabranjena je.
Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice portala e-apoteka smatra se prodajom na daljinu.

Robu koju naručite na portalu e-apoteka možete kao fizičko lice platiti pouzećem.
Za korisnike iz inostranstva omogućeno je plaćanje platnim karticama posredstvom institucije elektronskog plaćanja PayPal.
PayPal nije moguć za korisnike iz Srbije.

Kupljenu robu na teritoriji Republike Srbije isporučujemo u roku od 1-2 radna dana putem poštanske usluge JP Pošte Srbije, ‘PostExpress’.

Kupljenu robu i isporuku u inostranstvo vršimo uslugom Speedy GONZALES sa Global partnerom: DHL Express, na način kako je to definisano uslovima poslovanja DHL Express, članice Deutsche Post AG.

Kupac u Srbiji, koji potvrdi narudžbinu preuzima obavezu plaćanja poručene robe, i istu plaća kao Otkupninu u trenutku preuzimanja pošiljke od službenika JP Pošte Srbije, putem usluge PostExpress, tj. plaća robu prilikom preuzimanja ‘Pouzećem’.

Kupac u inostranstvu, koji potvrdi kupovinu vrši plaćanje poručene robe putem platnih kartica i PayPal-a, a naručenu i plaćenu robu preuzima od kurirske službe u inostranstvu od službenika DHL-a.

Cena robe izražena je uz svaki artikal.

Cenovni benefiti i prodajni podsticaji (akcijska prodaja) obavljaju se u skladu sa uslovima objavljenim na portalu e-apoteka

Kupac sa teritorije Republike Srbije ima pravo na reklamaciju koji se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Kupac izvan teritorije Republike Srbije nema pravo na reklamaciju.

2. Tačnost informacija

Usled ažuriranja najnovijim proizvodima sa informacijama, prihvatite i molimo Vas uzmite u obzir, da informacije na portalu e-apoteka mogu biti nepotpune, zastarele ili netačne. Razlozi za to proističu zbog načina na koji se web sajtovi memorišu, kopiraju i preuzimaju.

Informacije na portalu e-apoteka su namenjene da informišu, dopune i približe proizvode širokom krugu korisnika posredstvom interneta. Ove informacije nisu zamena za stručna mišljenja vašeg lekara, farmaceuta ili drugog zdravstvenog radnika u ovoj oblasti stručnosti.

Za sve proizvode preporučijemo da prvo morate konsultovati Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko niste sigurni u vezi uzimanja, korišćenja, davanja i upotrebe određenog proizvoda, a ne oslanjati se na isključivo na bilo kakvu informaciju preuzetu sa portala e-apoteka .

Stoga Vas molimo da uvek pročitate uputstvo za upotrebu o bilo kojem kupljenom proizvodu i da se pridržavate navedenih informacija proizvođača.

Korišćenje bilo kojih od ovih proizvoda je bezbedno, korisno, podobno, ili efikasno za Vas ili bilo koga drugog u saglasnosti sa onim što je proizvođač istakao u svojoj deklaraciji a koja je dostupna u trenutku kada koristite navedeni proizvod, i sastavni je deo zvaničnog uputstva za korišćenje.

Mi ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost i nemarnost, za sadržaj ove web stranice, za preuzimanje podataka i prodaju proizvoda preko njega, sve do maksimalne mere dozvoljene od strane relevantnog zakona po kojem bilo koji postupak koji se tiče naše odgovornosti za sadržaj, preuzimanje (download) ili kupovinu proizvoda bi bio osnovan.

Izuzima se bilo kakva odgovornost za bilo kakav nemar, namerno delo ili propust ili bilo kakvu neizvršenu isporuku bilo koje robe ili usluge (u celosti ili delom) od strane bilo koje osobe ili kompanije koja se reklamira na portalu e-apoteka ili ima link koji ga povezuje sa ovim portalom.

Bilo koji odnosi prema ljudima ili kompanijama su izvan opsega našeg ugovornog odnosa i Net Logist neće biti uključen u bilo kakve ugovore koje možete imati sa ovim trećim licima.

Izuzima se bilo kakva odgovornost za porudžbine primljene od, ili isporučene osobama mlađim od 18 godina.

Ne daju se nikakve garancije za prikaz tačnosti bilo kojeg dela prikazanih proizvoda na portalu e-apoteka ili kvalitetu, ili pak podesnosti proizvoda za svrhu ili usluge koje su ponuđene od strane bilo koga ko se predstavlja na portalu e-apoteka ili ima link povezan sa drugim web sajtom preko portala.

Korišćenjem stranica portala e-apoteka Vi potvrđujete da ste pročitali i razumeli naš izuzetak od odgovornosti.

Poverljivost i privatnost naših potrošača i korisnika portala e-apoteka je od najveće važnosti za naše poslovnje.
Net Logist u potpunosti podleže svim principima dobre zaštite informacija korisnika i posetilaca portala.

Sve Vaše lične informacije služe isključivo za obradu Vaše porudžbine i neće biti dostavljene trećim licima.

Informacije koje su neophodne, skupljaju se od Vas, i koristie se isključivo za obradu porudžbine, kako bi se osigurali da Vam pružamo traženu uslugu, kao i za naše sopstvene interne podatke pri obradi porudžbina.

Uz Vašu saglasnost, Vaši lični registrovani podaci mogu poslužiti za povremenu ili redovnu dostavu informacija u vezi sa našom politikom poslovanja, novostima i poslovnim obaveštenjima.

Prilikom obrade porudžbine, neophodni su sledeći podaci:
– Ime i prezime
– Adresa
– Mob. telefon
– e-mail – posredstvom kojeg se vrši registacija i potvrda korisnika.

Ovo je minimalna količina informacija koja je uobičajena i potrebna da bi Vi bili u mogućnosti da izvršite kupovinu, i da Vam se može izvršiti isporuka.

Prilikom procesa naručivanja, ili registracije Vi birate Vaše korisničko ime (username), i lozinku (password), koje ćete koristiti za logovanje na portalu e-apoteka.

Vaše korisničko ime može biti Vaš nadimak ili slično, dok Lozinka kojom potvrđujete Vaš identitet, služi za autentičnost vašeg prisustva svaki put kada se ponovo obratite na portal e-apoteka za ponuđene usluge, ili se ulogujete na naš portal .

Zaštita podataka o ličnosti.
Obaveštenje u vezi zaštite podataka o ličnosti posebno su istaknuta na stranicama portala, po nazivom: Politika privatnosti

Obaveštenje u vezi zaštite podataka o ličnosti na newsletter listi koju vodi privredno društvo Net Logist doo, MB: 20645385, PIB 106616720, (u daljem tekstu: Net Logist) posebno ističemo i na ovom mestu.

Poštovani korisnici,

Net Logist se stara o Vašim podacima o ličnosti sa najvišim mogućim stepenom pažnje i to u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).
Zarad efikasne, brze i moderne komunikacije Net Logist  vodi i koristi mailing liste putem kojih šalje e-mail poruke (newsletters) svim prijavljenim korisnicima. Upotreba mailing liste podrazumeva obradu podataka o ličnosti.

Da bismo uspešno vodili direktni marketing, nudili nove proizvode, obaveštavali o novitetima i aktuelnostima vršimo obradu Vašeg podatka o ličnosti: e-mail adrese.

Net Logist je rukovalac Vaših podataka o ličnosti budući da samostalno određuje svrhu i način obrade.

Obrada Podataka o ličnosti se vrši prikupljanjem, uvidom, razvrstavanjem i grupisanjem zarad formiranja email listi za Net Logist relevantne baze podataka koja služi, kao što je navedeno, za efikasnu, brzu i modernu komunikaciju sa Vama i navedeno predstavlja svrhu obrade Vaših podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Vašeg pristanka.

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Smatra se da je davanje Vaše e-mail adrese (unošenje i slanje iste u formu na portalu e-apoteka) predstavlja jasnu potvrdnu radnju kojom ste dali pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Radi otklanjanja svake sumnje, davanjem Vaše e-mail adrese (unošenjem i slanjem iste u formu na sajtu) potvrđujete da ste prethodno upoznati i da ste saglasni sa ovim obaveštenjem.

Lica koja vrše obradu podataka o ličnosti su ona lica koja su zaposlena u Net Logist i koja imaju ovlašćenje za obradu podataka.

Takozvani Cookies se koriste kao pomoć od strane sistemskih software za web sajtove, tako da mogu da prepoznaju korisnika koji je prethodno već posećivao taj isti web sajt. Oni takođe mogu zapamtiti informaciju Vašeg korisničkog imena i lozinke koje ste prijavili na našem WEB Shop-u. Većina web čitača automatski dozvoljavaju cookies. Ako ne zelite da prihvatite cookies, trebali bi ste pročitati informaciju koja dolazi zajedno sa vašim čitačem-softverom, da bi videli na koji način Vi možete sistemski isključiti cookies kod Vas, na Vašem računaru.

Zapravo, radi se o odomaćenom načinu rada savremenih portala, tako da ako ste redovan posetilac, software Vas automatski prepoznaje, i olakšava Vaš dslji pristup informacijama.

Cookies
Ulaskom na portal e-apoteka prihvatate upotrebu Cookie fajla u cilju poboljšanja korisničkog iskustva u skladu sa vašim potrebama.

Portal e-apoteka koristi tekstualni fajl „cookies“ koji se postavlja Vaš računar od strane web servera. Cookie fajlovi su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao.

Cookie fajlovi koji se koriste na www.e-apoteka.rs ne mogu biti korišćeni za pokretanje programa ili isporuku virusa na Vašem računaru.

Registrovani korisnik
Ukoliko koristite opciju registrovani korisnik, poverljivost vašeg korisničkog imena, (USERNAME), lozinke (PASSWORD) i drugih poverljivih informacija koje su u vezi sa vašim pristupom na portal e-apoteka držite u tajnosti i nemojte ih davati na uvid trećim licima.

Imajte isti pristup tajnovitosti, kao prema drugim ličnim podacima, ili podacima o Vašoj platnoj kartici, ukoliko je posedujete.

Ukoliko posumnjate ili postanete svesni da je neka neovlašćena osoba došla do informacije o Vašim podacima, korisničko ime, ( USERNAME ), lozinka ( PASSWORD ), ili drugim poverljivim informacijama u vezi sa Vašim pristupom na portal e-apoteka, molimo Vas da nas odmah i neizostavno kontaktirate.

Dok se ne primi ova vrsta obaveštenja sa Vaše strane, Vi se smatrate odgovornim za dela drugih koji su korisitili Vaše korisničko ime, ( USERNAME ), lozinku ( PASSWORD ), ili druge Vaše poverljive informacije.

Sadržaj portala e-apoteka u celosti, uključujući dizajn, oznake i logo su Autorsko pravo Net Logist doo koji su blagovremeno i dobro pravno zaštićeni.

Bilo kakvo korišćenje materijala sa portala e-apoteka, uključujući reprodukciju za komercijalne svrhe, modifikacije, distribuciju, ponovno izdavanje, prenos, izlaganje ili izvođenje – bez prethodne pismene dozvole od strane Net Logist je striktno zabranjeno.

Sadržaj portala e-apoteka ne sme biti kopiran ili reprodukovan u bilo kom obliku, niti reprodukovan na bilo kom drugom web sajtu, niti preuzet, odnosno prenet na drugi elektronski ili digitalni oblik, u delu ili celini.

Privremene kopije su jedino dozvoljene za samu svrhu čitanja sadržaja portala e-apoteka i upoznavanja sa osnovnim podacima o proizvodima.

Prilikom korišćenja portala e-apoteka obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise.

Zabranjeno je na portalu e-apoteka objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način koji podstiče na krivično ili protivzakonito delo.

Net Logist zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa portalom e-apoteka ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje portala e-apoteka u propagandne svrhe.

Zabranjeno je svako korišćenje portala e-apoteka radi preprodaje robe.

Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Web stranice portala e-apoteka možete koristiti u edukativne i informativne svrhe, ili razmenjivati sa drugim korisnicima, kao i za kupovinu robe koja je objavljena na portalu e-apoteka.

Portal e-apoteka je prodajno mesto čije je radno vreme svakodnevno 24/365. Vanredno, može se desiti da prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole Net Logist

Pripremljene fotografije proizvoda, obrađene su za prikaz na internetu, kao mediju koji je dostupan širokom broju korisnika. Prikaz boja svih proizvoda, može da varira od prave boje istih proizvoda, koji mogu nastati usled razlika u kvalitetu i tehničkim osobinama monitora na kojima se vrši prikaz i sl.

Istaknute cene proizvoda su važeće cene. Ujedno, to su dnevno aktuelne i važeće prodajne cene za naručene proizvode, istaknute i pravilno uočljive. Prikazane cene važe u trenutku Vaše porudžbine.

Sistemski je onemogućeno da dođe do promene cena u samom trenutku vaše porudžbine. Cenu koju vidite istaknutu pored proizvoda, biće cena koju plaćate.

Cene proizvoda menjaju se s vremena na vreme, u skladu sa poslovnom politikom i tržišnim okolnostima.

Sve cene su prikazane sa obračunatim PDV porezom na dodatu vrednost od 20% u Republici Srbiji.

Kupac iz Srbije
Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice, portala e-apoteka smatra se prodajom na daljinu.

Robu koju poručite na portalu e-apoteka možete kao fizičko lice platiti pouzećem.
PayPal nije moguć za korisnike iz Srbije.

Naručenu robu na teritoriji Republike Srbije isporučujemo u roku od 1-2 radna dana putem usluge koje pruža JP Pošte Srbije, uslugom PostExpress.

Za naručenu robu plaćanje vršite “po pouzeću“, tj. u trenutku preuzimanja pošiljke od kurira PostExpress.

Cena robe je izražena uz svaki proizvod u valuti RSD, odnosno Din.

 

Kupac iz inostranstva – Dijaspora
Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice, portala e-apoteka, smatra se prodajom na daljinu.

Robu koju kupite na portalu e-apoteka plaćate putem institucije elektronskog plaćanja PayPal-a na poslovni račun.

Cena robe je izražena uz svaki proizvod u valuti EUR.

Kupac sa teritorije Republike Srbije ima pravo na reklamaciju koji se sprovodi na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Kupac izvan teritorije Republike Srbije nema pravo na reklamaciju  i povraćaj robe, a samim time nema pravo na povraćaj uplate novčanog iznosa za vrednos i troškove dostave, izuzev ako Pošiljka nije poslata.

U tom slučaju, Kupac ima pravo na pvraćaj uplaćenog iznosa u celosti putem PayPal-a.

ZA Kupce iz Republike Srbije, kao i za Kupce iz inostranstva, pogrešno isporučeni proizvodi biće poslati ponovo bez dodatnih troškova.

Kupac iz Srbije i Dijaspora
Isporuka proizvoda na teritoriji Republike Srbije, vrši se po automatizmu i pravilu dobrog domaćina – odmah po obradi.

Sve porudžbine biće obrađene i isporučene u istom ili sledećem radnom danu.

Kupljenu robu na teritoriji Republike Srbije isporučujemo u roku od 1-2 radna dana putem JP Pošte Srbije, uslugom PostExpress: „Danas za Sutra“.

 

Kupac iz inostranstva
Isporuka proizvoda izvan teritorije Republike Srbije, isporuka u inostranstvo, vrši se po automatizmu i pravilu dobrog domaćina – odmah po obradi.

Sve porudžbine biće obrađene u istom ili sledećem radnom danu.

Naručenu i kupljenu robu izvan teritorije Republike Srbije isporučujemo u roku od 1-2 radna dana putem usluga Speedy GONZALES www.gonzales.rs i Global partnera: DHL Express.

Svaki kupac dobija Tracking Number za praćenje pošiljke.

Kupci iz Srbije i Dijaspora
JP PTT SAOBRĆAJ “SRBIJA“, nudi servis poznat kao Post Express, i vrši isporuku na celoj teritoriji Rebublike Srbije.


Troškovi pakovanja uračunati su u isporuku i oni nisu prikazani u računu kao posebna stavka već se vide kao trošak dostave.

Ukupan iznos za plaćanje kao i troškovi isporuke tačno su izračunati i jasno prikazani na krajnjem koraku za odobrenje naručivanja pri obradi porudžbine.

 

Kupac iz inostranstva:
Za kupce iz inostranstva proces naručivanja je automatizovan, i prilikom zadnjeg koraka u procesu, kao trošak dostave prikazuje se i zaračunava cena dostave u iznosu određenom prema težini i zapremini pošiljke i to za sve zemlje Evrope i Sveta.

Naručenu i kupljenu robu izvan teritorije Republike Srbije isporučujemo u roku od 1-2 radna dana putem usluga Speedy GONZALES www.gonzales.rs i Global partnera: DHL Express.

Ukupan iznos za plaćanje kao i troškovi isporuke tačno su izračunati i jasno prikazani u zadnjem koraku Checkout-a pre potvrde za plaćanje.

Korisnici iz inostranstva plaćanje vrše putem PayPal-a.

Net Logist može a i ne mora da dostavlja svojim korisnicima novosti i obaveštenja posredstvom e-mail poruka minimum jedan put mesečno.

Ukoliko ne želite da primate ove promotivne informacije, dostavite e-mail sa vašeg mail accounta (sa Vašeg prijavljenog maila), sa naslovom „UNSUBSCRIBE“ (ukidanje povremenih informacija).

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranica portala e-apoteka smatra se prodajom na daljinu.

Portal e-apoteka usaglašen je sa poslovnom orijentacijom i načinom korišćena Internet medija za zadovoljavanje uslova i potreba korisnika.

Način informisanja o proizvodima u svemu je usaglašen prema pozitivnim odredbama važećih Zakona u Republici Srbiji.

Ukoliko bilo koji deo ovih Opštih uslova korišćenja, iznetih i predstavljenim u ovom tekstu, može biti u suprotnosti i opovrgnut od strane nekog nadređenog autoriteta, da je protivurečan, nevažeći, nelegalan ili neprimenljiv u bilo kojoj meri, takav uslov biće izuzet iz ostatka uslova.

Ostatak Opštih uslova korišćenja biće u primeni i svojom validnošću biće korišćen u potpunoj meri, kao i usaglašen sa važećim Zakonima u Republici Srbiji.

Na kraju…ako imate dodatno pitanje, ukoliko Vam se ukaže nejasnoća ili Vam je nužno pojašnjenje u vezi sa funkcionisanjem portala e-apoteka slobodno uputite email na koji će vam biti blagovremeno odgovoreno:

U istu svrhu možete koristiti moder

an i napredan sistem dopisivanja putem poruka na jedinstven
Viber ili WhatsApp broj: +381 652 381 652

Naručivanje proizvoda preko portala e-apoteka je brzo, pouzdano i jednostavno za sve korisnike iz Srbije i inostranstva.
Prvo je potrebno da pregledate proizvode koji se nude. Potom da se informišete se o nameni, ceni i opisu.
Kada želite da nešto poručite i kupite, jednostavno kliknete na dugme: u Korpu, i željeni proizvod biće dodat u Vašu virtuelnu potrošačku korpu.
Kada “šetajući“ i razgledajući proizvode koji su izloženi završite sa kupovinom, pritiskom na dugme: Korpa, dobijate kompletan uvid u ono što ste odabrali, kao i ukupnu cenu i količinu odabranih proizvoda.

– Ove proizvode još uvek niste kupili –

Oni su samo odabrani i nalaze se u vašoj virtuelnoj korpi.
Zapravo, kao da se šetate u supermarketu, razgledate, odabirate i kupujete šta želite.

Kada je vaša kupovina završena, i izabrali ste šta sve želite, potrebno je otići na kasu.
U ovom koraku, sistem vas pita da li ste registrovani korisnik ili novi korisnik.

Ako ste novi korisnik, tj. prvi put kupujete neki od proizvoda na portalu e-apoteka sistem nudi lako naručivanje ili opciju da se registrujete kao novi korisnik za svaku sledeću kupovinu.

Dalje pratite uputstva forme za unos podataka.
Potrebno je da unesete: ime, prezime, adresu za plaćanje ili isporuku i sl.
Sva polja obeležena “crvenom zvezdicom“ su neophodan za unos kako bi vaša registracije bila kompletna i potpuna.

NAPOMINJEMO da Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni za drugu svrhu niti prosleđeni trećim licima, i biće korišćeni isključivo za obradu porudžbine.

Bez e-maila i telefona nije moguće napraviti narudžbenicu.

Na Vašu e-mail adresu dobijate detalje o kupljenim proizvodima, sa svim neophodnim pratećim informacijama.

UŽIVAJTE U NAŠOJ PONUDI…U SLOBODNOJ I DISKRETNOJ KUPOVINI

Vaš e-apoteka Team